+
صادرات سیوا

صادرات سیوا

صادرات سیوا بر اساس سیاست های شرکت از دیرباز مدنظر بوده و در این راستا سیوا به عنوان یک نرم افزار بین المللی و چند زبانه مطابق با فرهنگ و نیاز سایر کشورها طراحی و ارائه گردیده است. در حال حاضر نرم افزار سیوا در کشورهایی از قاره آفریقا، حوزه خلیج فارس و کشور عراق نصب و ارائه گردیده است.
کلیه امکانات، منوها و گزارش های سیوا به زبان انگلیسی و عربی قابل بهره برداری بوده و در آینده نزدیک زبان های دیگری به آن اضافه خواهد گردید.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©