اخبار برگزیده

معرفی سرفصلهای حسابداری

سرفصلهای حسابداری

دارایی ها به ۳ دسته تقسیم می شوند:
۱-دارایی جاری
۲-دارایی ثابت
۳-دارایی نامشهود
آموزش حسابداری -دارایی جاری
دارایی جاری:دارایی هایی که نقد هستند یا قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارند .
معرفی سرفصلهای حسابداری
سرفصل حسابهای دارایی جاری شامل:
۱-صندوق:منظور وجه نقدی است که داخل شرکت نگهداری می شود.
۲-بانک ها:منظوراز حساب بانک شعبه هایی می باشد که شرکت در آنها حساب دارد.
نکته !!
منظور از حساب بانک شرکت این است که صاحب حساب اسم شرکت باشد نه اسم صاحب شرکت.
۳-تنخواه گردان :فرد یا افرادی که از طرف شرکت انتخاب می شوند برای هزینه های شرکت. با توجه به اینکه تمام پرداخت های شرکت از ناحیه بانک می باشد واز طرفی برای هزینه های کوچک نمی توان در زمانهای مختلف چک صادر کرد شرکت ها معمولا” مبلغی را در اختیار شخص یا اشخاص قرار می دهد وبرای آنها چهار چوب هزینه انتخاب نموده واین افراد بر اساس این چهار چوب اقدام به هزینه های داخلی می نمایند.پس صورت هزینه ها راهمراه با فاکتور های مربوطه به حسابداری تحویل و حسابداری پس از بررسی فاکتورها با صورت هزینه ترتیب پرداخت بعدی به ایشان را می دهد.
به عبارت ساده تر فرد تنخواه گردان وجه تنخواه را دریافت و پس از انجام هزینه ها مجددا” به همان مبلغ شارژ می شود. مثلا” هزینه های داخلی شرکت مثل پرداخت قبوض ،خرید لوازم التحریر ،خرید لوازم آشپزخانه ،…….انجام و صورت آن را به حسابداری تحویل می دهند و مجددا” به همان میزان مبلغ تنخواه دریافت می کنند.
۴-اسناد دریافتنی :چک های دریافتی از دیگران را اسناد دریافتنی می گویند.
۵-حساب دریافتنی :طلب های شرکت از دیگران حساب دریافتنی می باشد.
۶-پیش پرداخت ها :وجوهی که اکنون پرداخت می شوند تا در آینده کالا یا خدماتی دریافت شود.مانند:پیش پرداخت بیمه
۷-موجودی کالا :کالاهایی که به قصد فروش در انبار نگهداری می شود.
دارایی ثابت:دارایی هایی که به جزء زمین استهلاک پذیر هستند. یعنی؛به مرور زمان مستهلک شده و از بین می روند.
آموزش حسابداری -دارایی ثابت
دارایی ثابت دارای سر فصل های:
۱-زمین :قطعه یا قطعات زمینی که متعلق به شرکت باشد.( مالکیت آن در سند بنام شرکت باشد.)
۲-ساختمان :ساختمان یا ساختمانهایی که متعلق به شرکت باشد.(سندآن بنام شرکت باشد.)
۳-اموال و اثاثیه :اثاثیه ای که در شرکت موجود باشد.مانند :میز ،صندلی ، کامپیوتر و ….
۴-وسائط نقلیه:خودروهایی که مالکیت آن متعلق به شرک می باشد.
۵-ماشین آلات :دستگاه هایی که درخطوط تولید فعالیت می نمایند. مانند:دستگاه برش ، پرس و……
دارایی های نامشهود:به دارایی هایی اطلاق می شود که قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارند.اما غیر عینی و ناملموس هستند .
آموزش حسابداری -دارایی های نامشهود
 دارایی نامشهود دارای سر فصل های:
۱-سر قفلی:مالکیت موقت یک فضا در ازای پرداخت مبلغی مشخص در موقع مقرر.
۲-حق الامتیازها :منظور امتیازهایی است که قابل خرید و فروش می باشند . مانند :امتیاز آب ، برق ،گاز ،حق التالیف ، حق التحریر.
۳-برندها:امتیازهایی هستند با توجه به شهرت آنها در بازار صاحب ارزش می شوند قابلیت فروش می یابند . مانند :برند تویوتا، برند بوش و….
۴- نرم افزارها:نرم افزارهای مالی ، اداری ،مهندسی و…..نیز در گروه دارایی های نامشهود قرار می گیرند.
آموزش حسابداری -بدهی جاری و بلند مدت
بدهی ها:بدهی شرکت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشد و شامل دو گروه بدهی های جاری و بدهی های بلند مدت می باشد.
بدهی های جاری:بدهی هایی که ظرف یک سال مالی تسویه می شود بدهی جاری و اگر تسویه آن بیش از یک سال مالی می باشد بدهی بلند مدت است .
بدهی های جاری و بلند مدت شامل سر فصل حسابداری( در سطح حساب کل) زیر است :
۱-اسناد پرداختنی :به چک های پرداختی به دیگران گفته می شود .
۲-حساب پرداختنی :بدهی شرکت  به دیگران در صورتی که هیچ چیزی دریافت نشده باشد(اعتباری).
۳-پیش دریافت ها:وجوهی که دریافت نموده ایم تا در آینده کالا یا خدماتی ارائه نمائیم .
۴-جاری شرکاء:سر فصلی است که صاحبان شرکت با این حساب بدهکار یا بستانکار می شوند.منظور این است که شرکاء شرکت اگر وجهی را به شرکت واریز نمایند از شرکت بستانکار (طلبکار )می شوند ،اگر وجهی را از شرکت برداشت نمایند (بدهکار )می شوند.
وام وتسهیلات :از این حساب زمانی استفاده می شود که شرکت از بانک ها وام دریافت کند.
سرمایه :منظور آورده های نقدی و غیر نقدی زمان تاسیس شرکت می باشد.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©