+

مأموریت و اهداف

شرکت فن آوران اطلاعات سوشیانس در ارائه خدمات خود از اصول زیر پیروی می نماید:
• مشتری مداری و تلاش در جهت کسب رضایت کامل مشتریان
• نظم و دقت زیاد در اجرا پروژه ها و ارائه خدمات
• پایبندی به اصول حرفه ای در جهت اجرای کامل و سالم پروژه ها
• پویایی و بکارگیری جدیدترین فن آوری های روز مرتبط با حوزه فن آوری اطلاعات

براساس اصول فوق شرکت هماکنون در زمینه های زیر به صورت تخصصی مشغول به فعالیت می باشد
• طراحی ، تولید و اجرای سیستم های جامع نرم افزاری در حوضه های مالی ، اداری ، بازرگانی ، محیط زیست
• طراحی سیستم های سفارش مشتری
• طراحی سایت ها و پرتال های اینترنتی جامع دینامیک
• طراحی سیستم های مبتنی بر وب
• ارائه خدمات مشاوره در زمینه فن آوری اطلاعات

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©