+

داشبورد مدیریتی سیوا

داشبورد مدیریتی ابزاری است بسیار کارآمد برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه اطلاعات جهت رسیدن به اهداف کسب و کار.
با داشبورد مدیریتی سیوا وقایع اتفاق در سازمان را میتوان در کمترین زمان با استفاده از انواع نمادهای گرافیکی مانند نمودارهای خطی ، میله ای ، حلقوی و غیره نظارت نموده و در کمترین زمان بر اساس آن تصمیمات مؤثری اتخاذ نمود .داشبوردهای سیوا را می توان مطابق با نیاز تغییر داد تا حداکثر تطابق با خواسته های سازمان را داشته باشند.
انواع داشبوردهای مدیریتی سیوا
•    داشبورد فروش
•    داشبورد محصولات
•    داشبورد طبقه بندی اجناس
•    داشبورد منطقه فروش
•    داشبورد مبدأ فروش
•    داشبورد حسابداری
•    داشبورد مدیریت ارتباط با مشتریان
 


 

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©